Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów


Moduł I: Właściwości rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży we współczesnym świecie
Skrypt 1: Aspekty rozwoju dzieci i młodzieży
Skrypt 2: Wybrane czynniki wpływające na zachowania uczniów

Moduł II: Rola inteligencji emocjonalnej w rozwoju i kształtowaniu dojrzałej osobowości
Skrypt 3: Istota inteligencji emocjonalnej
Skrypt 4: Emocje a inteligencja emocjonalna
Skrypt 5: Motywacja jako składnik inteligencji emocjonalnej
Skrypt 6: Umiejętność komunikowania się z ludźmi przejawem inteligencji emocjonalnej

Moduł III: Racjonalne myślenie jako podstawa skutecznego radzenia sobie w życiu i zachowania zdrowia psychicznego
Skrypt 7: Spostrzeganie siebie jako podstawa racjonalnego myślenia i działania
Skrypt 8: Świat w naszych oczach
Skrypt 9: Zdrowe myślenie – zdrowe relacje
Skrypt 10: Spojrzenia na człowieka w świetle zdrowego myślenia

Moduł IV: Nauczyciel mistrzem – wyzwanie czy anachronizm?
Skrypt 11: Nauczyciel liderem, doradcą, mistrzem
Skrypt 12: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych

- rozwijanie umiejętności stymulowania i wspierania rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego uczniów,
- poszerzanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych sprzyjających postawom inicjatywy i aktywności dzieci i młodzieży (zapobieganie wyuczonej bezradności),
- określenie własnych zasobów psychicznych i osobowościowych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Harmonogram październik-styczeń 2017/2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Aspekty rozwoju dzieci i młodzieży 20.10.2017
Skrypt 2: Wybrane czynniki wpływające na zachowania uczniów 27.10.2017
Test cząstkowy 1 27.10.2017
Skrypt 3: Istota inteligencji emocjonalnej 3.11.2017
Skrypt 4: Emocje a inteligencja emocjonalna 10.11.2017
Skrypt 5: Motywacja jako składnik inteligencji emocjonalnej 17.11.2017
Skrypt 6: Umiejętność komunikowania się z ludźmi przejawem inteligencji emocjonalnej 24.11.2017
Test cząstkowy 2 24.11.2017
Skrypt 7: Spostrzeganie siebie jako podstawa racjonalnego myślenia i działania 1.12.2017
Skrypt 8: Świat w naszych oczach 8.12.2017
Skrypt 9: Zdrowe myślenie – zdrowe relacje 15.12.2017
Skrypt 10: Spojrzenia na człowieka w świetle zdrowego myślenia 22.12.2017
Test cząstkowy 3 22.12.2017
Skrypt 11: Nauczyciel liderem, doradcą, mistrzem 29.12.2017
Skrypt 12: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych 5.01.2017
Test końcowy 5.01.2017
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca stycznia 2018

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Aspekty rozwoju dzieci i młodzieży 23.02.2018
Skrypt 2: Wybrane czynniki wpływające na zachowania uczniów 2.03.2018
Test cząstkowy 1 2.03.2018
Skrypt 3: Istota inteligencji emocjonalnej 9.03.2018
Skrypt 4: Emocje a inteligencja emocjonalna 16.03.2018
Skrypt 5: Motywacja jako składnik inteligencji emocjonalnej 23.03.2018
Skrypt 6: Umiejętność komunikowania się z ludźmi przejawem inteligencji emocjonalnej 30.04.2018
Test cząstkowy 2 30.04.2018
Skrypt 7: Spostrzeganie siebie jako podstawa racjonalnego myślenia i działania 6.04.2018
Skrypt 8: Świat w naszych oczach 13.04.2018
Skrypt 9: Zdrowe myślenie – zdrowe relacje 20.04.2018
Skrypt 10: Spojrzenia na człowieka w świetle zdrowego myślenia 27.04.2018
Test cząstkowy 3 27.04.2018
Skrypt 11: Nauczyciel liderem, doradcą, mistrzem 4.05.2018
Skrypt 12: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych 11.05.2018
Test końcowy 11.05.2018
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca maja 2018

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

12 skryptów do pobrania ze strony APN

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat