Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

(Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych)
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
tel. 61 855 33 81
faks 61 855 33 83
www.akademianauczyciela.pl
akademiapn@gmail.com
REGON 639838688
NIP 782-21-84-952
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000150767.

--
Na pytania odpowiada:
Kinga Kaczmarek
tel. 61 855 33 81
e-mail: akademiapn@gmail.com