Nasze kursy

Wybierz dla siebie kurs:

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.

500.00 PLN

Uczeń niezwykły, czyli kto?

250.00 PLN

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

250.00 PLN

Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

250.00 PLN

Przeciwdziałanie agresji u dzieci i młodzieży

250.00 PLN

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

250.00 PLN

Substancje psychoaktywne w szkole i wśród uczniów, metody wczesnej interwencji

250.00 PLN

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

250.00 PLN