Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to internetowa platforma edukacyjna dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Jest osobnym projektem realizowanym równolegle z kampanią profilaktyczną Zachowaj Trzeźwy Umysł (zobacz stronę ZTU).

Kursy Akademii Profesjonalnego Nauczyciela kierujemy do osób, które pracują na co dzień z dziećmi i młodzieżą, szczególnie zaś do:
- nauczycieli,
- dyrektorów szkół,
- pedagogów szkolnych,
- wychowawców,
- pracowników ośrodków pomocy społecznej,
- strażników miejskich,
- członków zespołów interdyscyplinarnych.

Kursy APN mają charakter wyłącznie internetowy. Oznacza to, że każda osoba zapisana na kurs otrzymuje swoje konto na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl (wraz z unikalnym loginem i hasłem). Logując się na konto, może pobierać na swój komputer skrypty publikowane w ramach szkoleń. Skrypty dostępne są w popularnych formatach PDF i DOC.