Jak przebiega kurs APN?

Poniżej wyszczególnione są najważniejsze informacje dotyczące przebiegu każdego kursu Akademii Profesjonalnego Nauczyciela.

1. Kursy APN mają charakter wyłącznie internetowy. Kwota za kurs (od 250 zł brutto do 500 zł brutto) obejmuje kurs dla jednej osoby.

2. Każda osoba zapisana na kurs APN otrzymuje swoje konto na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl. Login do konta uczestnik dostaje e-mailem, hasło ustawia sobie samodzielnie.

3. Skrypty kursów publikowane są na stronie APN. Uczestnicy dostają informacje o publikacjach na adres e-mail.

4. Skrypty publikowane są w formatach PDF lub DOC (dodatkowo w formacie MP3 dostępny jest kurs Substancje psychoaktywne…).

5. Uczestnik kursu, logując się na stronie www.AkademiaNauczyciela.pl, może pobierać skrypty na swój komputer. Skrypty widnieją na panelu kursanta przez cały okres trwania szkolenia. Kursant może pobierać skrypty w dowolnym czasie trwania kursu. Wgląd od kursów zostaje zablokowany po otrzymaniu certyfikatu.

6. Uczestnicy kursu otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wysyłka zaświadczeń następuje w terminie wyszczególnionym w harmonogramie kursu. Zaświadczenia, dla osób zgłoszonych przez instytucję (np. szkołę) zostaną wysłane na adres placówki.

7. Kursant, który zapisał się na szkolenie jako osoba prywatna otrzyma drogą mailową fakturę proformę. Fakturę należy opłacić w ciągu 7 dni. Po opłaceniu faktury proformy, zostanie przesłana również drogą elektroniczną faktura potwierdzająca wpłatę.

8. Do instytucji (szkoły/samorządy), które zgłosiły kandydatów na kurs zostanie przesłana faktura na adres placówki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Fakturę należy opłacić w ciągu 7 dni.

9. Istnieje możliwość zapisania się na kurs w trakcie jego trwania. Wówczas uczestnik po zalogowaniu się na swoje konto będzie miał udostępnione zaległe skrypty. Pozostałe skrypty będą pojawiać się na panelu według obowiązującego harmonogramu. Dostęp do kursu zostanie uaktywniony w dniu otrzymania zgłoszenia (dzień roboczy). Kursant będzie musiał opłacić fakturę w ciągu 7 dni. W razie braku wpłaty dostęp do kursu zostanie zablokowany.