Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących działań na rzecz dzieci i młodzieży. Koordynator przedsięwzięć profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz działań na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 2004 r., realizując wcześniej zadania w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, od 2009 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Autor opracowań problemowych dotyczących przestępczości nieletnich, w tym na terenie szkół i placówek oświatowych.