Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalszą wiedzę zawodową pogłębiał i uzyskiwał kwalifikacje w Studium Nauczycielskim, Studium Resocjalizacji, Studium Socjoterapii „Gestalt” w Krakowie. Łączy wiedzę prawniczą z wychowywaniem młodzieży. Od początku działalności zawodowej zajmuje się problematyką przestępczości wśród nieletnich. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w zakładzie poprawczym, ośrodku wychowawczym, domu dziecka od stanowiska wychowawcy do stanowisk kierowniczych. Był kuratorem społecznym ds. nieletnich. Obecnie wykładowca przedmiotów prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa, współpracownik kancelarii adwokackiej, działacz Stowarzyszenia „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Od wielu lat ławnik sądowy.