Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 1998 roku, wcześniej w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii VII Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Praga Płd., a od 2001 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Koordynator licznych kampanii profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka opracowań i raportów w obszarze problematyki alkoholizmu. Uczestniczyła w opracowywaniu „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.