Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Dziś publikujemy ujęty w harmonogramie Test 1 sprawdzający wiedzę z Modułu I. Test składa się z 10 stwierdzeń (pytań). Do każdego z nich należy dopasować JEDNO z czterech podanych sformułowań (odpowiedzi), bo tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Możesz uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Po rozwiązaniu testu zobaczysz swój wynik oraz zaznaczone poprawne lub błędne odpowiedzi.

Powodzenia!

1. Życie stawia przed człowiekiem wiele zadań. Aby móc je realizować, nie narażając się na zbyt wiele trudności, potrzebna jest specyficzna umiejętność, którą kształtuje się i doskonali w procesie socjalizacji. Jest nią:

 
 
 
 

2. Stymulacji rozwoju uczniów od najmłodszych lat można dokonywać dzięki uwzględnieniu przez nauczycieli/rodziców:

 
 
 
 

3. Rozwój umysłowy i społeczny dziecka opiera się m.in. na stopniowym procesie:

 
 
 
 

4. Sprawność dokonywania operacji umysłowych zależy w dużym stopniu od stylów poznawczych i systemów reprezentacji. Kierując się systemem reprezentacji, nauczyciel powinien uwzględnić:

 
 
 
 

5. Wpływ mediów na zachowanie ucznia opiera się na mechanizmie:

 
 
 
 

6. Desensytyzacja w przypadku oglądania przez dzieci brutalnych scen polega na:

 
 
 
 

7. Uwaga „Gdybyś wcześniej tak dobrze rozwiązywał zadania, miałbyś lepszą ocenę” skierowana do ucznia:

 
 
 
 

8. Właściwe stosowanie wzmocnień w praktyce szkolnej polega na:

 
 
 
 

9. Komunikaty „ja” skierowane do dziecka informują:

 
 
 
 

10. W pracy zespołowej i działaniach praktycznych w szkole najlepiej realizują się uczniowie o cechach: