Współpracujący specjaliści

Specjaliści
Ewa Kosińska

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Barbara Zachara

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor

nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ukończyła kursy i szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 1998 roku, wcześniej w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii VII Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Praga Płd., a od 2001 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Koordynator licznych kampanii profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim. Autorka opracowań i raportów w obszarze problematyki alkoholizmu. Uczestniczyła w opracowywaniu „Procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.

podkom. Artur Sypuła

podkom. Artur Sypuła

Ekspert Wydziału ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących działań na rzecz dzieci i młodzieży. Koordynator przedsięwzięć profilaktycznych ukierunkowanych na bezpieczeństwo osób starszych oraz działań na rzecz zapobiegania przestępczości nieletnich. Problematyką nieletnich i patologii zajmuje się od 2004 r., realizując wcześniej zadania w Sekcji ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, od 2009 r. w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji. Autor opracowań problemowych dotyczących przestępczości nieletnich, w tym na terenie szkół i placówek oświatowych.

Piotr Błaszyk

Piotr Błaszyk

Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalszą wiedzę zawodową pogłębiał i uzyskiwał kwalifikacje w Studium Nauczycielskim, Studium Resocjalizacji, Studium Socjoterapii „Gestalt” w Krakowie. Łączy wiedzę prawniczą z wychowywaniem młodzieży. Od początku działalności zawodowej zajmuje się problematyką przestępczości wśród nieletnich. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując w zakładzie poprawczym, ośrodku wychowawczym, domu dziecka od stanowiska wychowawcy do stanowisk kierowniczych. Był kuratorem społecznym ds. nieletnich. Obecnie wykładowca przedmiotów prawnych. Autor publikacji z zakresu prawa, współpracownik kancelarii adwokackiej, działacz Stowarzyszenia „Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Od wielu lat ławnik sądowy.

Monika Janczura

Monika Janczura

Psycholog, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, nauczyciel dyplomowany. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz terapeutyczną dla dziecka i rodziny. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady i ćwiczenia dla studentów (psychopatologia dzieci i młodzieży, podstawy psychologii, komunikacja interpersonalna, negocjacje); szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz innych grup zawodowych z zakresu pomocy psychologicznej, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów,radzenia sobie ze stresem.

Aleksandra Kubala-Kulpińska

Aleksandra Kubala-Kulpińska

pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego pracuje od 9 lat. Jest autorką wielu publikacji dla rodziców i nauczycieli, m.in. Wirtualna agresja – realne ofiary, Współpraca z rodzicami. Nie taki diabeł straszny, Zamknięci w sieci, Sposoby i formy wspierania rodziców, Każdy jest wychowawcą. Pisze również bajki dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu.

Mariusz Nowicki

Mariusz Nowicki

psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.