Uczeń niezwykły, czyli kto?


Uczeń niezwykły, czyli kto?

Kim jest uczeń niedostosowany społecznie? Jaki wpływ na rozwój młodego człowieka ma wadliwie funkcjonująca rodzina? Jak pracować z uczeniem zdolnym, ponadprzeciętnym? Jak postępować z uczniem przewlekle chorym? Jak prowadzić ucznia z zaburzeniami rozwoju czy z psychicznymi anomaliami? Jakie szanse w szkole ma słabowidzący? Jak funkcjonuje uczeń z „pokolenia Z”? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w nowym kursie internetowym Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

Materiały szkoleniowe podzielone na 8 obszernych modułów dostarczą kursantom wiedzę i narzędzia wychowawcze wykorzystywane w pracy poradniczo-edukacyjnej. To właśnie trudności rozwojowe, zdrowotne, neurologiczne, cywilizacyjne, psychiczne, jak również te wynikające z wadliwego środowiska, stanowią codzienność dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Praca z dziećmi i młodzieżą jest dziś prawdziwym wyzwaniem. Postęp cywilizacyjny, zmiany społeczno-kulturowe, szybkie tempo życia – to wszystko odpowiednio dozowane i wykorzystywane stymuluje rozwój dziecka. Czynniki te mogą również spowodować dysharmonię wzrastania i funkcjonowania jednostki. Zadaniem nauczyciela jest możliwie szybkie rozpoznanie problemów ucznia, co wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy na temat istoty zagadnienia.

Analizując literaturę przedmiotu, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie jest otoczony należytym wsparciem, co powoduje intensyfikację jego problemów, które stają się problemami całej rodziny. Czas ciągłych zmian, wzrost wymagań stawianych społeczeństwu, zaburzenia systemu wartości powodują, że również rodzice czują się zagubieni. Dynamika opisanych wcześniej zjawisk stwarza realną potrzebę zgłębienia tematu!

W skład kursu wchodzi 8 modułów

Moduł I. UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY
przykłady chorób przewlekłych • charakterystyka ucznia chorego przewlekle • dostosowanie warunków i wymagań edukacyjnych • nauczanie indywidualne • procedury • aspekty prawne

Moduł II. UCZEŃ ZDOLNY
charakterystyka ucznia zdolnego • zasady pracy • diagnoza uzdolnień dziecka • indywidualny tok nauki • aspekty prawne

Moduł III. UCZEŃ NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE
przejawy niedostawania społecznego • formy i przykłady diagnozy • zasady pracy • zabawy na uspokojenie • aspekty prawne

Moduł IV. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
charakterystyka symptomów zaburzeń psychicznych • ochrona zdrowia psychicznego zadaniem szkoły • zakres współpracy z terapeutą i rodzicami • jak przygotować klasę? • aspekty prawne

Moduł V. UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ROZWOJU
całościowe, parcjalne i fragmentaryczne zaburzenia rozwoju • deficyty rozwojowe • dysleksja, sposoby diagnozy • wskazówki dotyczące pracy • terapia pedagogiczna • aspekty prawne

Moduł VI. UCZEŃ Z RODZINY WADLIWIE FUNKCJONUJĄCEJ
charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych • nieprawidłowe postawy rodzicielskie • działania interwencyjne

Moduł VII. UCZEŃ Z „POKOLENIA Z”
charakterystyka ucznia globalnego, cyfrowego tubylca, przedstawiciela „pokolenia Z” • zagrożenia współczesnego świata • zjawiska typowe dla współczesnych czasów, np. nadmierna seksualizacja, hikikomori, dążenie do ideału, zmiana systemu wartości, życie w dwóch wymiarach

Moduł VIII. UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY
zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia • zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym • tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego • aspekty prawne

Cele kursu

- zdobycie wiedzy na temat pracy z uczniem zdolnym
- zdobycie wiedzy na temat ucznia: niedostosowanego społecznie, z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami rozwoju
- poznanie specyfiki rodziny dysfunkcyjnej oraz pracy z uczniem, który się w niej wychowuje
- poznanie zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym
- nabycie podstawowych umiejętności tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
- zdobycie wiedzy na temat współczesnego "Pokolenia Z"

Harmonogram październik-styczeń 2018/2019

Nazwa modułu Podejmowane zagadnienia Termin
UCZEŃ PRZEWLEKLE CHORY przykłady chorób przewlekłych • charakterystyka ucznia chorego przewlekle • dostosowanie warunków i wymagań edukacyjnych • nauczanie indywidualne • procedury • aspekty prawne 1.10.2018
UCZEŃ ZDOLNY charakterystyka ucznia zdolnego • zasady pracy • diagnoza uzdolnień dziecka • indywidualny tok nauki • aspekty prawne 8.10.2018
UCZEŃ NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE przejawy niedostawania społecznego • formy i przykłady diagnozy • zasady pracy • zabawy na uspokojenie • aspekty prawne 15.10.2018
UCZEŃ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI charakterystyka symptomów zaburzeń psychicznych • ochrona zdrowia psychicznego zadaniem szkoły • zakres współpracy z terapeutą i rodzicami • jak przygotować klasę? • aspekty prawne 22.10.2018
UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ROZWOJU całościowe, parcjalne i fragmentaryczne zaburzenia rozwoju • deficyty rozwojowe • dysleksja, sposoby diagnozy • wskazówki dotyczące pracy • terapia pedagogiczna • aspekty prawne 29.10.2018
UCZEŃ Z RODZINY WADLIWIE FUNKCJONUJĄCEJ charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych • nieprawidłowe postawy rodzicielskie • działania interwencyjne 5.11.2018
UCZEŃ Z „POKOLENIA Z” charakterystyka ucznia globalnego, cyfrowego tubylca, przedstawiciela „pokolenia Z” • zagrożenia współczesnego świata • zjawiska typowe dla współczesnych czasów, np. nadmierna seksualizacja, hikikomori, dążenie do ideału, zmiana systemu wartości, życie w dwóch wymiarach 12.11.2018
UCZEŃ SŁABOWIDZĄCY zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia • zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym • tworzenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego • aspekty prawne 19.11.2018

 

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu jesienno-zimowego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach cyklu szkoleniowego kończy się w połowie stycznia 2019. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do końca stycznia 2019.

Uczeń niezwykły, czyli kto?

Aleksandra Kubala-Kulpińska

pedagog, terapeuta, autorka programów profilaktycznych. Urodziła się w 1982 r. w Piekarach Śląskich. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie (pedagogika resocjalizacyjna). Swoje kwalifikacje podwyższała w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach, kończąc kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz terapii pedagogicznej. Na stanowisku pedagoga szkolnego i terapeuty pedagogicznego pracuje od 9 lat. Jest autorką wielu publikacji dla rodziców i nauczycieli, m.in. Wirtualna agresja – realne ofiary, Współpraca z rodzicami. Nie taki diabeł straszny, Zamknięci w sieci, Sposoby i formy wspierania rodziców, Każdy jest wychowawcą. Pisze również bajki dla dzieci. Propagatorka treści dotyczących bezpieczeństwa w sieci – trenerka Bezpiecznego Internetu.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

8 modułów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat