Rozwiązywanie konfliktów w szkole


Źródło konfliktu

Konflikty pojawiają się wszędzie i są nieuniknione. Najczęściej towarzyszą im silne, negatywne emocje. Nierozwiązane mogą przynieść wiele strat. Dotykają nas w życiu prywatnym i funkcjonowaniu zawodowym. Żadna organizacja – w tym również szkoła – nie pozostaje wolną od ich wpływu. Źródłem konfliktów mogą się stać różnice interesów, postaw, zachowań, poglądów czy wartości.

Konflikt w szkole

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku konfliktów w szkole na powyższe przyczyny nakładają się napięcia psychiczne wynikające z naturalnych etapów rozwoju społecznego i intrapsychicznego dzieci i młodzieży. To sprawia, że radzenie sobie z konfliktami w szkole staje się dużym wyzwaniem. Największym błędem jest ich „zamiatanie pod dywan”. Niebezpieczeństwo takiego podejścia tkwi w prawdopodobnej eskalacji konfliktu i destrukcyjnej sile wybuchu. Dlatego warto reagować szybko i otwarcie, pamiętając, że konflikt nie bierze się znikąd. Zawsze jest jakaś przyczyna, a każdy konflikt przechodzi przez określone stadia własnego rozwoju.

Rozwiązywanie konfliktu

Mówiąc o rozwiązywaniu konfliktów, warto pamiętać, że wielu z nich można zapobiec, reagując już w ich stadium utajenia, gdy nie ma jeszcze przejawów otwartego sporu. Co zrobić, kiedy konflikt wybuchnie? Najprościej mówiąc, przejść przez cztery podstawowe etapy rozwiązywania problemu, czyli: 1) zdefiniować problem, 2) rozpoznać przyczyny, 3) ustalić możliwe rozwiązania i 4) wybrać to, które będzie korzystne dla obu stron. W praktyce nie jest to jednak takie proste.

Moduł 1: Konflikt – problem, czy punkt zwrotny?
Moduł 2: Komunikacja w konflikcie
Moduł 3: Sposoby radzenia sobie z konfliktem
Moduł 4: Negocjować czy mediować?
Moduł 5: Szkoła jako instytucja wobec konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel

Cele kursu

- poznanie etapów eskalacji konfliktu oraz jego przyczyn
- nabycie umiejętności rozpoznania konfliktu i jego szybkiego rozwiązania
- nabycie umiejętności prowadzenia komunikacji w konflikcie
- zdobycie narzedzi do rozwiązywania konfliktu: negocjacje i mediacje
- rola szkoły w rozwiązywaniu konfliktów

 

Harmonogram październik-styczeń 2019

Etap kursu Termin
Skrypt 1 - Konflikt – problem, czy punkt zwrotny? 1.10.2018
Skrypt 2 - Komunikacja w konflikcie 15.10.2018
Skrypt 3 - Sposoby radzenia sobie z konfliktem 29.10.2018
Skrypt 4 - Negocjować czy mediować? 12.11.2018
Skrypt 5 - Szkoła jako instytucja wobec konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel 26.11.2018
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2019

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu jesienno-zimowego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach cyklu szkoleniowego kończy się w połowie stycznia 2019. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do końca stycznia 2019 roku.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

5 skryptów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat