Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów


Moduł I: Właściwości rozwoju i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży we współczesnym świecie
Skrypt 1: Aspekty rozwoju dzieci i młodzieży
Skrypt 2: Wybrane czynniki wpływające na zachowania uczniów

Moduł II: Rola inteligencji emocjonalnej w rozwoju i kształtowaniu dojrzałej osobowości
Skrypt 3: Istota inteligencji emocjonalnej
Skrypt 4: Emocje a inteligencja emocjonalna
Skrypt 5: Motywacja jako składnik inteligencji emocjonalnej
Skrypt 6: Umiejętność komunikowania się z ludźmi przejawem inteligencji emocjonalnej

Moduł III: Racjonalne myślenie jako podstawa skutecznego radzenia sobie w życiu i zachowania zdrowia psychicznego
Skrypt 7: Spostrzeganie siebie jako podstawa racjonalnego myślenia i działania
Skrypt 8: Świat w naszych oczach
Skrypt 9: Zdrowe myślenie – zdrowe relacje
Skrypt 10: Spojrzenia na człowieka w świetle zdrowego myślenia

Moduł IV: Nauczyciel mistrzem – wyzwanie czy anachronizm?
Skrypt 11: Nauczyciel liderem, doradcą, mistrzem
Skrypt 12: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych

- rozwijanie umiejętności stymulowania i wspierania rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego uczniów,
- poszerzanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych sprzyjających postawom inicjatywy i aktywności dzieci i młodzieży (zapobieganie wyuczonej bezradności),
- określenie własnych zasobów psychicznych i osobowościowych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Harmonogram październik-styczeń 2018/2019

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Aspekty rozwoju dzieci i młodzieży 1.10.2018
Skrypt 2: Wybrane czynniki wpływające na zachowania uczniów 8.10.2018
Test cząstkowy 1 8.10.2018
Skrypt 3: Istota inteligencji emocjonalnej 15.10.2018
Skrypt 4: Emocje a inteligencja emocjonalna 22.10.2018
Skrypt 5: Motywacja jako składnik inteligencji emocjonalnej 29.10.2018
Skrypt 6: Umiejętność komunikowania się z ludźmi przejawem inteligencji emocjonalnej 5.11.2018
Test cząstkowy 2 5.11.2018
Skrypt 7: Spostrzeganie siebie jako podstawa racjonalnego myślenia i działania 12.11.2018
Skrypt 8: Świat w naszych oczach 19.11.2018
Skrypt 9: Zdrowe myślenie – zdrowe relacje 26.11.2018
Skrypt 10: Spojrzenia na człowieka w świetle zdrowego myślenia 3.12.2018
Test cząstkowy 3 3.12.2018
Skrypt 11: Nauczyciel liderem, doradcą, mistrzem 10.12.2018
Skrypt 12: Doskonalenie umiejętności pedagogicznych 17.12.2018
Test końcowy 17.12.2018
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca stycznia 2019

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu jesienno-zimowego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach cyklu szkoleniowego kończy się w połowie stycznia 2019. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do końca stycznia 2019 roku.

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

12 skryptów do pobrania ze strony APN

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat