Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży


Kurs dotyczący syndromu wyuczonej bezradności u uczniów. Pokazuje, jak poprzez oddziaływania wychowawcze szkoła może wpływać na postawy dzieci i młodzieży.

Moduł I: Wyuczona bezradność
Skrypt I: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży
Skrypt II: Konsekwencje postawy bezradności

Moduł II: Kształtowanie dobrych nawyków
Skrypt I: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka
Skrypt II: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków

Moduł III: Marzenia, pragnienia, plany – antidotum na bezradność
Skrypt I: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka
Skrypt II: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień

Moduł IV: Kreatywne podejście do życia
Skrypt I: Stymulowanie kreatywnego myślenia
Skrypt II: Kształtowanie twórczej postawy życiowej

Moduł V: Umiejętności społeczne warunkujące zaradność
Skrypt I: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży
Skrypt II: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności
Test końcowy (20 pytań, odpowiedzi Tak/Nie)

Aby zdać egzamin i uzyskać imienny certyfikat należy odpowiedzieć poprawnie na 11 pytań (51%). Jeśli kursant uzyska wynik negatywny otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Nie ma egzaminu poprawkowego. Osoba, która nie podejdzie do egzaminu końcowego nie otrzyma żadnego zaświadczenia.

- poszerzenie wiedzy o syndromie wyuczonej bezradności,
- poznanie metod wspierających rozwój zaradności,
- rozwijanie umiejętności przeciwdziałania bezradności dzieci i młodzieży

Harmonogram październik-styczeń 2018/2019

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 1.10.2019
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 8.10.2019
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 15.10.2019
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 22.10.2019
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 29.10.2019
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 5.11.2019
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 12.11.2019
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 19.11.2019
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 26.11.2019
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 3.12.2019
Test końcowy 3.12 - 20.12.2019
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2020

 

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów (podzielonych na 5 modułów tematycznych)

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat