Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.


Diagnoza problemu

Już od pierwszych lat życia dzieci mają kontakt z różnymi urządzeniami mobilnymi. W większości są one podłączone do Internetu. Rodzice, mając najlepsze intencje, chcąc stymulować rozwój dziecka lub szukając sposobu by je zainteresować, uspokoić, kierują uwagę maluchów na cyfrowe media. Później wzmacniają u nich nawyk sięgania po smartfon lub tablet. Dorośli tracą kontrolę nad sposobem używania urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym. Rola rodziców często sprowadza się do kupna urządzenia i opłacania za niego rachunków.

Rodzice a edukacja młodzieży

Według raportu „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczególna charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań” tylko niewielka część rodziców rozmawia regularnie ze swoimi dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci. W ponad połowie polskich domów nie podejmuje się tematu szkodliwości związanej z nadmiernym i niekontrolowanym korzystaniem z telefonu komórkowego, Internetu i smartfona. Według autora badań, główną przyczyną wymienionych zaniechań jest przekonanie rodziców, że to środowisko szkolne (wychowawca, nauczyciel) jest odpowiedzialne za kształtowanie postaw ich dzieci, zabezpieczając je przed negatywnym wpływem niekontrolowanego korzystania z Internetu.

Przemoc w Internecie

Wraz z rozwojem Internetu powstała również nowa przestrzeń, którą bardzo trudno kontrolować. Na jej polu obserwuje się zupełnie nowe, wcześniej nieznane formy przemocy. W 2015 roku Fundacja Dzieci Niczyje informowała, że ze zjawiskiem hejtu (przemocy w Internecie) spotkało się 4 na 10 młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. Ofiarą hejtu i innych form cyberprzemocy padł już co 5 polski nastolatek.

Uczniowie - wiedza o Internecie

Według raportu „Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.”, zrealizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i Collegium Civitas - młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, pomimo iż ocenia swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie wysoko, w rezultacie ma o tym niewielkie pojęcie.
Korzystano ze źródeł: 1) „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczególna charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań”, dr. Maciej Dębski, Gdynia 2016, oprac. Dorota Bąk 2) „Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.”, zrealizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i Collegium Civitas w ramach projektu „Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, opublikowany w 2016 roku.

Opis zawartości modułów

Moduł I. Cyberuzależnienie
Rodzaje uzależnień behawioralnych, zjawiska i pojęcia związane ze światem wirtualnym, negatywne psychospołeczne skutki nawykowych zachowań, przyczyny zachowań ryzykownych w sieci, gdzie szukać wsparcia i pomocy związanej z cyberuzależnieniem.

Moduł II. Mechanizm uzależnienia
Mechanizmy powstawania uzależnienia w ujęciu fizjologicznym, behawioralnym i kulturowym, różnice i podobieństwa między uzależnieniami od środków psychoaktywnych, a uzależnieniami behawioralnymi, wpływ uzależnień behawioralnych na funkcjonowanie człowieka.

Moduł III. Cyberprzemoc
Formy i mechanizmy cyberprzemocy, analogie pomiędzy przemocą w sieci i w bezpośrednich kontaktach zauważane w zachowaniach sprawcy i odczuciach ofiar oraz świadków przemocy, zachowanie w sieci a przepisy prawne, gdzie szukać wsparcia i pomocy związanej z cyberprzemocą.

Moduł IV. Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania
Prawidłowości rozwoju osób w okresie dorastania w obszarach społecznym, emocjonalnym i poznawczym, jak skutecznie tworzyć programy oddziaływania na osoby w określonym wieku rozwojowym.

Moduł V. Cyberkontrola
Sens i techniki ograniczania dostępu do niepożądanych treści w Internecie, sposoby i metody wprowadzania regulacji niepożądanych treści w Internecie.

Moduł VI. Wizerunek
Zjawisko prezentowania i odbioru wizerunku wśród młodzieży w Internecie – od skrajnej otwartości w ekspresji siebie po całkowitą kreację własnego wizerunku, motywy i podstawy tworzenia wizerunku w sieci, metody i sposoby umożliwiające prezentację własnej osoby w sieci.

Moduł VII. E-komunikacja
Nowe formy i obszary tworzenia relacji społecznych, wpływ komunikacji w sieci na funkcjonowanie młodych ludzi, wiedza o funkcjonowaniu w sieci i, wpływ na skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Moduł VIII. Radzenie sobie z trudnościami
Działania pozytywne w profilaktyce jako najskuteczniejsze metody edukacyjno-wychowawcze, czynniki zabezpieczające przed staniem się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy, świadek cyberprzemocy – wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, czynniki i zasoby zmniejszające ryzyko cyberprzemocy, mechanizmy zachowania pozwalające kształtować samopoczucie w kontaktach Nauczyciel-Dorosły oraz Nauczyciel-Uczeń, rola wpływu grupy.

Moduł IX. Dobra strona Internetu
Konstruktywne wykorzystywanie narzędzi internetowych, urządzeń elektronicznych oraz świata wirtualnego na korzyść innych osób, zmniejszenie zagrożeń występujących w Internecie.

Próbny egzamin - wraz z modelem 9 będzie dostępny próbny test końcowy. Pomoże kursantowi sprawdzić swoją wiedzę i ocenić stopień trudności pytań.

Egzamin końcowy - test sprawdzający wiedzę. Składa się z 30 pytań (a,b,c,d). Aby zdać egzamin i uzyskać imienny certyfikat należy odpowiedzieć poprawnie na 16 pytań (51%). Jeśli kursant uzyska wynik negatywny otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Nie ma egzaminu poprawkowego. Osoba, która nie podejdzie do egzaminu końcowego nie otrzyma żadnego zaświadczenia.

Materiały dydaktyczne wschodzące w skład kursu:

- 9 obszernych skryptów
- audycje edukacyjne w formacie mp3
- prezentacje multimedialne do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą
- ankiety
- dzienniki ustaw
- bogata bibliografia
- ćwiczenia
- testy sprawdzające wiedzę po każdym module (mają charakter tylko edukacyjny, nie decydują o kontynuacji kursu, nie wpływają na ocenę końcową)

Cele kursu:
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych
- edukacja w zakresie cyberkontroli jako jednej z dróg profilaktyki zagrożeń związanych z przebywaniem w Internecie
- zaznajomienie się z pojęciem cyberprzemocy i sposobami jej efektywnego przeciwdziałania
- zapoznanie się z rolą e-komunikacji w Internecie oraz jej wpływowi na funkcjonowanie młodych ludzi
- nabycie umiejętności odpowiedzialnego i konstruktywnego uczestnictwa w Internecie
- zdobycie narzędzi (prezentacje, audycje edukacyjne, ankiety itp.) oraz wiedzy do przeprowadzenia ciekawych zajęć na temat uzależnienia od Internetu, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci i młodzieży,
- poznanie metod wspierających czynniki pozytywne chroniące młodzież przed cyberprzemocą i uzależnieniem w Internecie

 

Harmonogram wrzesień-grudzień 2020 (edycja ZTU 2020 - II termin)

Etap kursu Termin
Moduł 1: Cyberuzależnienie 25.09.2020
Moduł 2: Mechanizm uzależnienia 2.10.2020
Moduł 3: Cyberprzemoc 9.10.2020
Moduł 4: Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania 16.10.2020
Moduł 5: Cyberkontrola 23.10.2020
Moduł 6: Wizerunek 30.10.2020
Moduł 7: E-komunikacja 6.11.2020
Moduł 8: Dobra strona Internetu 13.11.2020
Moduł 9: Radzenie sobie z trudnościami 20.11.2020
Test sprawdzający wiedzę 11.12-18.12.2020
Wysyłka zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2021

 

Etap kursu Termin
Moduł 1: Cyberuzależnienie 2.11.2020
Moduł 2: Mechanizm uzależnienia 9.11.2020
Moduł 3: Cyberprzemoc 16.11.2020
Moduł 4: Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania 23.11.2020
Moduł 5: Cyberkontrola 30.11.2020
Moduł 6: Wizerunek 7.12.2020
Moduł 7: E-komunikacja 14.12.2020
Moduł 8: Dobra strona Internetu 21.12.2020
Moduł 9: Radzenie sobie z trudnościami 28.12.2020
Test sprawdzający wiedzę 18.01-25.01.2021
Wysyłka zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu kursu do końca
lutego 2021

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.

Mariusz Nowicki

psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

9 modułów

Cena:

500.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat (po zdaniu egzaminu) lub zaświadczenie o uczestnictwie (jeśli kursant podejdzie do egzaminu końcowego i uzyska wynik negatywny)

POBIERZ I MODUŁ KURSU ZA DARMO !