Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów


Kontynuacja kursu

Ewa Kosińska przygotowała kolejny kurs internetowy dla kadry pedagogicznej. We wcześniejszym kursie Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów zostały przedstawione teoretyczne zagadnienia m.in. dotyczące faz rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowania się cech osobowości, rozwijania zdolności i zaradności. Przedstawiono symptomy zachowań, które powinny zaniepokoić rodziców i wychowawców, oraz propozycje ćwiczeń umożliwiających zaradzenie problemom wychowawczym i edukacyjnym.

Co nowego?

Kurs Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów jest bardziej warsztatowy niż teoretyczny, uczestnicy krok po kroku będą mieli okazję prowadzić ucznia poprzez różne sfery życia psychicznego i społecznego. Dokonają weryfikacji swojego stylu wychowawczego, przyjrzą się możliwościom wykorzystania zasobów szkoły dla wspierania rozwoju uczniów.

Warsztaty

Warsztaty obejmują 60 godzin dydaktycznych, a program jest realizowany w 6 modułach. Każdy moduł dotyczy wspierania rozwoju innej sfery psychicznej, osobowościowej i społecznej. Ostatnie dwa moduły zawierają informacje i ćwiczenia poszerzające umiejętności nauczyciela w zakresie pomagania oraz wspierania działań wychowawczych rodziców.  

Moduł 1: Ujawnianie i rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów
Moduł 2: Motywowanie uczniów do nauki i podejmowania zadań społecznych
Moduł 3: Rozwijanie zasobów osobowościowych u młodzieży
Moduł 4: Rozwijanie umiejętności komunikowania się
Moduł 5: Poszerzanie kompetencji w zakresie pomagania
Moduł 6: Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców

Celem kursu Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów jest wskazanie uczestnikom możliwości efektywnego wspierania rozwoju uczniów i udzielania pomocy rodzicom, którzy nie radzą sobie z pojawiającymi się trudnościami w zachowaniach dzieci.

Harmonogram październik-styczeń 2017/2018

Etap kursu Termin
Moduł 1: Ujawnianie i rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów 20.10.2017
Moduł 2: Motywowanie uczniów do nauki i podejmowania zadań społecznych 3.11.2017
Moduł 3: Rozwijanie zasobów osobowościowych u młodzieży 17.11.2017
Moduł 4: Rozwijanie umiejętności komunikowania się 1.12.2017
Moduł 5: Poszerzanie kompetencji w zakresie pomagania 15.12.2017
Moduł 6: Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców 29.12.2017
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2018

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Moduł 1: Ujawnianie i rozwijanie możliwości intelektualnych uczniów 23.02.2018
Moduł 2: Motywowanie uczniów do nauki i podejmowania zadań społecznych 9.03.2018
Moduł 3: Rozwijanie zasobów osobowościowych u młodzieży 23.03.2018
Moduł 4: Rozwijanie umiejętności komunikowania się 6.04.2018
Moduł 5: Poszerzanie kompetencji w zakresie pomagania 20.04.2018
Moduł 6: Wspieranie umiejętności wychowawczych rodziców 4.05.2018
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
maja 2018

Warsztaty: Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

6 modułów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat