Rozwiązywanie konfliktów w szkole


Źródło konfliktu

Konflikty pojawiają się wszędzie i są nieuniknione. Najczęściej towarzyszą im silne, negatywne emocje. Nierozwiązane mogą przynieść wiele strat. Dotykają nas w życiu prywatnym i funkcjonowaniu zawodowym. Żadna organizacja – w tym również szkoła – nie pozostaje wolną od ich wpływu. Źródłem konfliktów mogą się stać różnice interesów, postaw, zachowań, poglądów czy wartości.

Konflikt w szkole

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku konfliktów w szkole na powyższe przyczyny nakładają się napięcia psychiczne wynikające z naturalnych etapów rozwoju społecznego i intrapsychicznego dzieci i młodzieży. To sprawia, że radzenie sobie z konfliktami w szkole staje się dużym wyzwaniem. Największym błędem jest ich „zamiatanie pod dywan”. Niebezpieczeństwo takiego podejścia tkwi w prawdopodobnej eskalacji konfliktu i destrukcyjnej sile wybuchu. Dlatego warto reagować szybko i otwarcie, pamiętając, że konflikt nie bierze się znikąd. Zawsze jest jakaś przyczyna, a każdy konflikt przechodzi przez określone stadia własnego rozwoju.

Rozwiązywanie konfliktu

Mówiąc o rozwiązywaniu konfliktów, warto pamiętać, że wielu z nich można zapobiec, reagując już w ich stadium utajenia, gdy nie ma jeszcze przejawów otwartego sporu. Co zrobić, kiedy konflikt wybuchnie? Najprościej mówiąc, przejść przez cztery podstawowe etapy rozwiązywania problemu, czyli: 1) zdefiniować problem, 2) rozpoznać przyczyny, 3) ustalić możliwe rozwiązania i 4) wybrać to, które będzie korzystne dla obu stron. W praktyce nie jest to jednak takie proste.

Moduł 1: Konflikt – problem, czy punkt zwrotny?
Moduł 2: Komunikacja w konflikcie
Moduł 3: Sposoby radzenia sobie z konfliktem
Moduł 4: Negocjować czy mediować?
Moduł 5: Szkoła jako instytucja wobec konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel

Cele kursu

- poznanie etapów eskalacji konfliktu oraz jego przyczyn
- nabycie umiejętności rozpoznania konfliktu i jego szybkiego rozwiązania
- nabycie umiejętności prowadzenia komunikacji w konflikcie
- zdobycie narzedzi do rozwiązywania konfliktu: negocjacje i mediacje
- rola szkoły w rozwiązywaniu konfliktów

 

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1 - Konflikt – problem, czy punkt zwrotny? 23.02.2018
Skrypt 2 - Komunikacja w konflikcie 9.03.2018
Skrypt 3 - Sposoby radzenia sobie z konfliktem 13.03.2018
Skrypt 4 - Negocjować czy mediować? 6.04.2018
Skrypt 5 - Szkoła jako instytucja wobec konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel 20.04.2018
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca
maja 2018

Harmonogram czerwiec-wrzesień 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1 - Konflikt – problem, czy punkt zwrotny? 1.06.2018
Skrypt 2 - Komunikacja w konflikcie 15.06.2018
Skrypt 3 - Sposoby radzenia sobie z konfliktem 29.06.2018
Skrypt 4 - Negocjować czy mediować? 13.07.2018
Skrypt 5 - Szkoła jako instytucja wobec konfliktów uczeń–uczeń, uczeń–nauczyciel 27.07.2018
Wysyłka zaświadczenia o ukończeniu kursu do końca
września 2018

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu wakacyjnego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach wakacyjnego cyklu szkoleniowego kończy się 24 sierpnia 2018. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do połowy września 2018 roku.

Rozwiązywanie konfliktów w szkole

Mariola Ejzenchart-Wojkiewicz

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w różnych obszarach edukacji. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Twórczyni poznańskiej Pracowni Psychologiczno-Pedagogicznej „Behaviour” zajmującej się pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Psycholog pracujący z trudną młodzieżą w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Współautorka projektów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wykładowca szkół policealnych i wyższych. Autorka licznych artykułów z zakresu problemów współczesnej edukacji.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

5 skryptów

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat