Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży


Kurs dotyczący syndromu wyuczonej bezradności u uczniów. Pokazuje, jak poprzez oddziaływania wychowawcze szkoła może wpływać na postawy dzieci i młodzieży.

Moduł I: Wyuczona bezradność
Skrypt I: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży
Skrypt II: Konsekwencje postawy bezradności
Test cząstkowy 1

Moduł II: Kształtowanie dobrych nawyków
Skrypt I: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka
Skrypt II: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków
Test cząstkowy 2

Moduł III: Marzenia, pragnienia, plany – antidotum na bezradność
Skrypt I: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka
Skrypt II: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień
Test cząstkowy 3

Moduł IV: Kreatywne podejście do życia
Skrypt I: Stymulowanie kreatywnego myślenia
Skrypt II: Kształtowanie twórczej postawy życiowej
Test cząstkowy 4

Moduł V: Umiejętności społeczne warunkujące zaradność
Skrypt I: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży
Skrypt II: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności
Test końcowy

- poszerzenie wiedzy o syndromie wyuczonej bezradności,
- poznanie metod wspierających rozwój zaradności,
- rozwijanie umiejętności przeciwdziałania bezradności dzieci i młodzieży

Harmonogram październik-styczeń 2018/2019

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 1.10.2018
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 8.10.2018
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 15.10.2018
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 22.10.2018
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 29.10.2018
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 5.11.2018
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 12.11.2018
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 19.11.2018
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 26.11.2018
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 3.12.2018
Test końcowy 10.12.2018
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2019

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu jesienno-zimowego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach  cyklu szkoleniowego kończy się w połowie stycznia 2019. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do końca stycznia 2019 roku.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów (podzielonych na 5 modułów tematycznych)

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat