Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży


Kurs dotyczący syndromu wyuczonej bezradności u uczniów. Pokazuje, jak poprzez oddziaływania wychowawcze szkoła może wpływać na postawy dzieci i młodzieży.

Moduł I: Wyuczona bezradność
Skrypt I: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży
Skrypt II: Konsekwencje postawy bezradności
Test cząstkowy 1

Moduł II: Kształtowanie dobrych nawyków
Skrypt I: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka
Skrypt II: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków
Test cząstkowy 2

Moduł III: Marzenia, pragnienia, plany – antidotum na bezradność
Skrypt I: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka
Skrypt II: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień
Test cząstkowy 3

Moduł IV: Kreatywne podejście do życia
Skrypt I: Stymulowanie kreatywnego myślenia
Skrypt II: Kształtowanie twórczej postawy życiowej
Test cząstkowy 4

Moduł V: Umiejętności społeczne warunkujące zaradność
Skrypt I: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży
Skrypt II: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności
Test końcowy

- poszerzenie wiedzy o syndromie wyuczonej bezradności,
- poznanie metod wspierających rozwój zaradności,
- rozwijanie umiejętności przeciwdziałania bezradności dzieci i młodzieży

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 23.02.2018
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 2.03.2018
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 9.03.2018
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 16.03.2018
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 23.03.2018
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 30.03.2018
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 6.04.2018
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 13.04.2018
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 20.04.2018
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 27.04.2018
Test końcowy 4.05.2018
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
maja 2018

Harmonogram czerwiec-wrzesień 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 1.06.2018
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 8.06.2018
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 15.06.2018
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 22.06.2018
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 29.06.2018
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 6.07.2018
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 13.07.2018
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 20.07.2018
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 27.07.2018
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 3.08.2018
Test końcowy 10.08.2018
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
września 2018

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu wakacyjnego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach wakacyjnego cyklu szkoleniowego kończy się 24 sierpnia 2018. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do połowy września 2018 roku.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów (podzielonych na 5 modułów tematycznych)

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat