Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży


Kurs dotyczący syndromu wyuczonej bezradności u uczniów. Pokazuje, jak poprzez oddziaływania wychowawcze szkoła może wpływać na postawy dzieci i młodzieży.

Moduł I: Wyuczona bezradność
Skrypt I: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży
Skrypt II: Konsekwencje postawy bezradności
Test cząstkowy 1

Moduł II: Kształtowanie dobrych nawyków
Skrypt I: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka
Skrypt II: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków
Test cząstkowy 2

Moduł III: Marzenia, pragnienia, plany – antidotum na bezradność
Skrypt I: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka
Skrypt II: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień
Test cząstkowy 3

Moduł IV: Kreatywne podejście do życia
Skrypt I: Stymulowanie kreatywnego myślenia
Skrypt II: Kształtowanie twórczej postawy życiowej
Test cząstkowy 4

Moduł V: Umiejętności społeczne warunkujące zaradność
Skrypt I: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży
Skrypt II: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności
Test końcowy

- poszerzenie wiedzy o syndromie wyuczonej bezradności,
- poznanie metod wspierających rozwój zaradności,
- rozwijanie umiejętności przeciwdziałania bezradności dzieci i młodzieży

Harmonogram październik-styczeń 2017/2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 20.10.2017
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 27.10.2017
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 3.11.2017
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 10.11.2017
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 17.11.2017
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 24.11.2017
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 1.12.2017
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 8.12.2017
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 15.12.2017
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 22.12.2017
Test końcowy 5.01.2017
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
stycznia 2018

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Skrypt 1: Symptomy wyuczonej bezradności w zachowaniach dzieci i młodzieży 23.02.2018
Skrypt 2: Konsekwencje postawy bezradności 2.03.2018
Skrypt 3: Rola schematów i nawyków w działaniu człowieka 9.03.2018
Skrypt 4: Oddziaływanie wychowawcze ukierunkowane na kształtowanie dobrych nawyków 16.03.2018
Skrypt 5: Rola marzeń i pragnień w życiu człowieka 23.03.2018
Skrypt 6: Między marzeniem a planem – urealnianie pragnień 30.03.2018
Skrypt 7: Stymulowanie kreatywnego myślenia 6.04.2018
Skrypt 8: Kształtowanie twórczej postawy życiowej 13.04.2018
Skrypt 9: Stymulowanie aktywności u dzieci i młodzieży 20.04.2018
Skrypt 10: Rola zachowań asertywnych w przeciwdziałaniu bezradności 27.04.2018
Test końcowy 4.05.2018
Wysyłka zaświadczeń o ukończeniu kursu do końca
maja 2018

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Barbara Zachara

Doktor psychologii (Uniwersytet Jagielloński), psycholog terapeuta. W latach 1977–1993 pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UJ. Prowadzi zajęcia z psychologii dla studentów wyższych uczelni; zajęcia psychoedukacyjne dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży; zajmuje się pomocą psychologiczną. Autorka licznych prac i artykułów z zakresu psychologii. Otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej oraz odnoszone sukcesy w procesie wychowywania dzieci i młodzieży.

Przeciwdziałanie wyuczonej bezradności u dzieci i młodzieży

Ewa Kosińska

Psycholog terapeuta z II stopniem specjalizacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Zajmuje się pomocą psychologiczną dorosłym i młodzieży, zwłaszcza z problemami emocjonalnymi. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne, wykłady dla studentów oraz wykłady i warsztaty na studiach podyplomowych dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Autorka podręcznikow dla gimnazjum oraz poradnikow psychologicznych dla nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa oraz medal KEN.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

10 skryptów (podzielonych na 5 modułów tematycznych)

Cena:

250.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat