Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.


Diagnoza problemu

Już od pierwszych lat życia dzieci mają kontakt z różnymi urządzeniami mobilnymi. W większości są one podłączone do Internetu. Rodzice, mając najlepsze intencje, chcąc stymulować rozwój dziecka lub szukając sposobu by je zainteresować, uspokoić, kierują uwagę maluchów na cyfrowe media. Później wzmacniają u nich nawyk sięgania po smartfon lub tablet. Dorośli tracą kontrolę nad sposobem używania urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym. Rola rodziców często sprowadza się do kupna urządzenia i opłacania za niego rachunków.

Rodzice a edukacja młodzieży

Według raportu „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczególna charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań” tylko niewielka część rodziców rozmawia regularnie ze swoimi dziećmi na temat odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci. W ponad połowie polskich domów nie podejmuje się tematu szkodliwości związanej z nadmiernym i niekontrolowanym korzystaniem z telefonu komórkowego, Internetu i smartfona. Według autora badań, główną przyczyną wymienionych zaniechań jest przekonanie rodziców, że to środowisko szkolne (wychowawca, nauczyciel) jest odpowiedzialne za kształtowanie postaw ich dzieci, zabezpieczając je przed negatywnym wpływem niekontrolowanego korzystania z Internetu.

Przemoc w Internecie

Wraz z rozwojem Internetu powstała również nowa przestrzeń, którą bardzo trudno kontrolować. Na jej polu obserwuje się zupełnie nowe, wcześniej nieznane formy przemocy. W 2015 roku Fundacja Dzieci Niczyje informowała, że ze zjawiskiem hejtu (przemocy w Internecie) spotkało się 4 na 10 młodych ludzi w wieku od 14 do 17 lat. Ofiarą hejtu i innych form cyberprzemocy padł już co 5 polski nastolatek.

Uczniowie - wiedza o Internecie

Według raportu „Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.”, zrealizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i Collegium Civitas - młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, pomimo iż ocenia swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie wysoko, w rezultacie ma o tym niewielkie pojęcie.
Korzystano ze źródeł: 1) „Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych. Szczególna charakterystyka fonoholizmu w Polsce. Raport z badań”, dr. Maciej Dębski, Gdynia 2016, oprac. Dorota Bąk 2) „Cybernauci – diagnoza wiedzy, umiejętności i kompetencji dzieci i młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.”, zrealizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska i Collegium Civitas w ramach projektu „Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci" finansowanego przez Ministra Edukacji Narodowej, opublikowany w 2016 roku.

Opis zawartości modułów

Moduł I. Cyberuzależnienie
Rodzaje uzależnień behawioralnych, zjawiska i pojęcia związane ze światem wirtualnym, negatywne psychospołeczne skutki nawykowych zachowań, przyczyny zachowań ryzykownych w sieci, gdzie szukać wsparcia i pomocy związanej z cyberuzależnieniem.

Moduł II. Mechanizm uzależnienia
Mechanizmy powstawania uzależnienia w ujęciu fizjologicznym, behawioralnym i kulturowym, różnice i podobieństwa między uzależnieniami od środków psychoaktywnych, a uzależnieniami behawioralnymi, wpływ uzależnień behawioralnych na funkcjonowanie człowieka.

Moduł III. Cyberprzemoc
Formy i mechanizmy cyberprzemocy, analogie pomiędzy przemocą w sieci i w bezpośrednich kontaktach zauważane w zachowaniach sprawcy i odczuciach ofiar oraz świadków przemocy, zachowanie w sieci a przepisy prawne, gdzie szukać wsparcia i pomocy związanej z cyberprzemocą.

Moduł IV. Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania
Prawidłowości rozwoju osób w okresie dorastania w obszarach społecznym, emocjonalnym i poznawczym, jak skutecznie tworzyć programy oddziaływania na osoby w określonym wieku rozwojowym.

Moduł V. Cyberkontrola
Sens i techniki ograniczania dostępu do niepożądanych treści w Internecie, sposoby i metody wprowadzania regulacji niepożądanych treści w Internecie.

Moduł VI. Wizerunek
Zjawisko prezentowania i odbioru wizerunku wśród młodzieży w Internecie – od skrajnej otwartości w ekspresji siebie po całkowitą kreację własnego wizerunku, motywy i podstawy tworzenia wizerunku w sieci, metody i sposoby umożliwiające prezentację własnej osoby w sieci.

Moduł VII. E-komunikacja
Nowe formy i obszary tworzenia relacji społecznych, wpływ komunikacji w sieci na funkcjonowanie młodych ludzi, wiedza o funkcjonowaniu w sieci i, wpływ na skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Moduł VIII. Radzenie sobie z trudnościami
Działania pozytywne w profilaktyce jako najskuteczniejsze metody edukacyjno-wychowawcze, czynniki zabezpieczające przed staniem się ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy, świadek cyberprzemocy – wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, czynniki i zasoby zmniejszające ryzyko cyberprzemocy, mechanizmy zachowania pozwalające kształtować samopoczucie w kontaktach Nauczyciel-Dorosły oraz Nauczyciel-Uczeń, rola wpływu grupy.

Moduł IX. Dobra strona Internetu
Konstruktywne wykorzystywanie narzędzi internetowych, urządzeń elektronicznych oraz świata wirtualnego na korzyść innych osób, zmniejszenie zagrożeń występujących w Internecie.

Próbny egzamin - wraz z modelem 9 będzie dostępny próbny test końcowy. Pomoże kursantowi sprawdzić swoją wiedzę i ocenić stopień trudności pytań.

Egzamin końcowy - test sprawdzający wiedzę. Składa się z 30 pytań (a,b,c,d). Aby zdać egzamin i uzyskać imienny certyfikat należy odpowiedzieć poprawnie na 16 pytań (51%). Jeśli kursant uzyska wynik negatywny otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Nie ma egzaminu poprawkowego. Osoba, która nie podejdzie do egzaminu końcowego nie otrzyma żadnego zaświadczenia.

Materiały dydaktyczne wschodzące w skład kursu:

- 9 obszernych skryptów
- audycje edukacyjne w formacie mp3
- prezentacje multimedialne do wykorzystania na zajęciach z młodzieżą
- ankiety
- dzienniki ustaw
- bogata bibliografia
- ćwiczenia
- testy sprawdzające wiedzę po każdym module (mają charakter tylko edukacyjny, nie decydują o kontynuacji kursu, nie wpływają na ocenę końcową)

Cele kursu:
- zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych
- edukacja w zakresie cyberkontroli jako jednej z dróg profilaktyki zagrożeń związanych z przebywaniem w Internecie
- zaznajomienie się z pojęciem cyberprzemocy i sposobami jej efektywnego przeciwdziałania
- zapoznanie się z rolą e-komunikacji w Internecie oraz jej wpływowi na funkcjonowanie młodych ludzi
- nabycie umiejętności odpowiedzialnego i konstruktywnego uczestnictwa w Internecie
- zdobycie narzędzi (prezentacje, audycje edukacyjne, ankiety itp.) oraz wiedzy do przeprowadzenia ciekawych zajęć na temat uzależnienia od Internetu, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci i młodzieży,
- poznanie metod wspierających czynniki pozytywne chroniące młodzież przed cyberprzemocą i uzależnieniem w Internecie

Kurs wychodzi m.in. naprzeciw wyzwaniom jakim przyjdzie sprostać nauczycielom szkół podstawowym w nowym systemie edukacyjnym – w którym będą funkcjonować obok siebie młodsi i starsi uczniowie, na innym poziomie rozwojowym oraz z innymi potrzebami.

Harmonogram luty-maj 2018

Etap kursu Termin
Moduł 1: Cyberuzależnienie 23.02.2018
Moduł 2: Mechanizm uzależnienia 2.03.2018
Moduł 3: Cyberprzemoc 9.03.2018
Moduł 4: Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania 16.03.2018
Moduł 5: Cyberkontrola 23.03.2018
Moduł 6: Wizerunek 30.03.2018
Moduł 7: E-komunikacja 6.04.2018
Moduł 8: Dobra strona Internetu 13.04.2018
Moduł 9: Radzenie sobie z trudnościami 20.04.2018
Test sprawdzający wiedzę 11.05.2018
Wysyłka zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu kursu do końca
maja 2018

Harmonogram czerwiec-wrzesień 2018

Etap kursu Termin
Moduł 1: Cyberuzależnienie 1.06.2018
Moduł 2: Mechanizm uzależnienia 8.06.2018
Moduł 3: Cyberprzemoc 15.06.2018
Moduł 4: Prawidłowości rozwoju w okresie dorastania 22.06.2018
Moduł 5: Cyberkontrola 29.06.2018
Moduł 6: Wizerunek 6.07.2018
Moduł 7: E-komunikacja 13.07.2018
Moduł 8: Dobra strona Internetu 20.07.2018
Moduł 9: Radzenie sobie z trudnościami 27.07.2018
Test sprawdzający wiedzę 17.08.2018
Wysyłka zaświadczeń lub certyfikatów o ukończeniu kursu do końca
września 2018

Certyfikaty zostaną wysłane po zakończeniu wakacyjnego cyklu dostępnych na platformie kursów. Ostatni kurs w ramach wakacyjnego cyklu szkoleniowego kończy się 24 sierpnia 2018. Po tym terminie zlecany jest wydruk oraz wysyłka wszystkich imiennych certyfikatów (papierowych), które powinny dotrzeć do kursantów do połowy września 2018 roku.

Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu.

Mariusz Nowicki

psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii „Przemoc boli” oraz „Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży.

Szczegóły kursu


Zawartość kursu:

9 modułów

Cena:

500.00 PLN brutto (za cały kurs)

Zaświadczenie:

imienny certyfikat (po zdaniu egzaminu) lub zaświadczenie o uczestnictwie (jeśli kursant podejdzie do egzaminu końcowego i uzyska wynik negatywny)

POBIERZ I MODUŁ KURSU ZA DARMO !